All Collections
Norge
Månedsavgiften
Når og hvordan betaler jeg månedsavgiften?
Når og hvordan betaler jeg månedsavgiften?

Den skjer automatisk samtidig som månedens første overføring fra den kontoen du bruker for å spare i Dreams med

Anette Kathenes avatar
Written by Anette Kathenes
Updated over a week ago

Den hentes automatisk av Storebrand samtidig som månedens første overføring fra den kontoen du bruker for å spare i Dreams med. Avgiften trekkes videre fra din Dreams Sparekonto til Dreams.

Eksempel: Elaine har en automatisk månedsoverføring som sparer 200 kr den 1. hver måned fra hennes konto. Storebrand drar da 215 kr fra kontoen hennes. 200 kr havner som vanlig i drømmen hennes, og de resterende 15 kr går till Dreams.

Månedsavgiften betales kun sammen med den første overføringen du gjør hver måned, og trekkes som en separat transaksjon. Den påvirkes ikke av hvor mange transaksjoner du gjør, hvor mye du sparer, eller hvor mange drømmer du har. Alle uttak er kostnadsfrie.

Did this answer your question?