All Collections
Norge
Månedsavgiften
Hvordan og når betaler jeg månedsavgiften?
Hvordan og når betaler jeg månedsavgiften?

Den skjer automatisk samtidig som månedens første overføring fra den kontoen du bruker for å spare i Dreams med

Anette Kathenes avatar
Written by Anette Kathenes
Updated over a week ago

Månedsavgiften blir trukket samme dag som du ble kunde hos Dreams. Det vil si at om du ble Dreams-kunde den 5. desember, vil månedsavgiften fremover bli trukket den 5. hver måned. Avgiften blir trukket fra kontoen du bruker for å spare med Dreams.

Om du også har aktive sparehacks som trekker samme dato som månedsavgiften, vil transaksjonene for dem slåes sammen fra banken din.

Alle kunder som har brukt og spart med Dreams i løpet av de siste 12 månedene vil bli belastet med en månedsavgift.

Did this answer your question?