All Collections
Sverige
Dreams månadsavgift
Hur mycket kan månadsavgiften kosta mig per år?
Hur mycket kan månadsavgiften kosta mig per år?
Caroline Ehrning avatar
Written by Caroline Ehrning
Updated over a week ago

Dreams prismodell är kopplad till värdet du får ut av appen och baseras på om du använder vår metod eller inte. De månader du inte sparar med Dreams betalar du därför inte någon avgift. Om du sparar med Dreams varje månad under ett år kostar det max 120 kr (10kr*12 månader). Antal drömmar, sparhack, överföringar och uttag spelar alltså ingen roll. Kostnaden för att spara med Dreams kan aldrig bli högre än 10 kr/månad.

Did this answer your question?