Att sälja fondandelar

I en fonddröm säljs andelar för att göra uttag

Michelle avatar
Written by Michelle
Updated over a week ago

Man kan när man vill göra uttag ur Dreamsappen och sina drömmar. Men till skillnad på en vanlig spardröm där man enkelt gör ett uttag från hemskärmen, så sker det annorlunda när man vill ta ut pengar från en fonddröm då man istället måste sälja fondandelar för att få ut värdet.

För att ta ut pengar ur din fonddröm så klickar du på drömbilden, och väljer sen Se fondspar. Härinne kan du scrolla ner lite och du säljer genom att klicka på den röda texten Sälj fondandelar. Du väljer om du vill ha ut pengarna till din hembank eller överföra dem till en annan dröm. Sen väljer du hur många procent av ditt innehav du vill sälja, då visas också ett ungefärligt värde av dessa andelar. Det exakta försäljningsvärdet ser du först när försäljningen är klar och pengarna har landat på hembanken/i en annan dröm.

Vill du göra om din fonddröm till en "vanlig" spardröm när du sålt alla andelar kan du läsa mer om det här.

Did this answer your question?