All Collections
Sverige
Dreams månadsavgift
Varför tar ni en månadsavgift?
Varför tar ni en månadsavgift?
Caroline Ehrning avatar
Written by Caroline Ehrning
Updated over a week ago

För att kunna förverkliga massor av nya spännande funktioner och spar- och investerartjänster som hjälper dig uppnå dina drömmar och ett bättre finansiellt välmående. Avgiften på 10 kr/månad börjar för existerande kunder gälla från och med den 1 juni 2020. För nya kunder gäller en gratisperiod på 30 dagar från att man blivit kund, tills att första avgiften dras. 

Did this answer your question?