All Collections
Sverige
Dreams månadsavgift
Vad betyder det att min månadsavgift är pågående?
Vad betyder det att min månadsavgift är pågående?
Caroline Ehrning avatar
Written by Caroline Ehrning
Updated over a week ago

Pågående månadsavgifter innebär att summan för månadsavgiften dragits från din hembank men pengarna ligger fortfarande på ditt Dreams sparkonto och har inte ännu överförts till Dreams Sustainable ABs konto. Månadsavgiften är dock giltig och du kan fortsätta använda Dreams precis som vanligt. 

Did this answer your question?