Pågående månadsavgifter innebär att summan för månadsavgiften dragits från din hembank men pengarna ligger fortfarande på ditt Dreams sparkonto och har inte ännu överförts till Dreams Sustainable ABs konto. Månadsavgiften är dock giltig och du kan fortsätta använda Dreams precis som vanligt. 

Did this answer your question?