Kvitton för betalda månadsavgifter hittas i appen under Inställningar > Månadsavgift > Se tidigare månadsavgifter.

Did this answer your question?