All Collections
Sverige
Dreams månadsavgift
Vad händer om jag avslutar mitt konto hos Dreams? Får jag tillbaka de månadsavgifter jag betalat?
Vad händer om jag avslutar mitt konto hos Dreams? Får jag tillbaka de månadsavgifter jag betalat?
Caroline Ehrning avatar
Written by Caroline Ehrning
Updated over a week ago

Avslutar du ditt konto hos Dreams återbetalas inte månadsavgifterna, inte heller om du redan betalt avgift för aktuell månad. Som ny kund får du testa Dreams kostnadsfritt under de 30 första dagarna.

Did this answer your question?