Det stämmer! Misslyckas din första transaktion, dras avgiften i samband med nästa gång du sparar pengar. Vi debiterar dig inte mer än en gång per månad. 

Did this answer your question?