All Collections
Sverige
Dreams månadsavgift
Om min första transaktion misslyckas, drar ni 10 kr vid nästa transaktion då?
Om min första transaktion misslyckas, drar ni 10 kr vid nästa transaktion då?
Caroline Ehrning avatar
Written by Caroline Ehrning
Updated over a week ago

Det stämmer! Misslyckas din första transaktion, dras avgiften i samband med nästa gång du sparar pengar. Vi debiterar dig inte mer än en gång per månad. 

Did this answer your question?