All Collections
Sverige
Dreams månadsavgift
Hur och när betalar jag månadsavgiften?
Hur och när betalar jag månadsavgiften?
Caroline Ehrning avatar
Written by Caroline Ehrning
Updated over a week ago

Summan för avgiften hämtas automatiskt av Ålandsbanken i samband med månadens första överföring från det konto du använder för att spara med Dreams. Avgiften dras sedan från ditt Dreams sparkonto till Dreams Sustainable AB konto.

Exempel 1: Elaine har en automatisk månadsöverföring som den 1a varje månad drar 200 kr från hennes konto. Ålandsbanken drar då 210 kr från hennes konto, 200 kr hamnar precis som vanligt i hennes dröm och 10 kr går till Dreams. 

Exempel 2: Ben gör bara manuella insättningar till Dreams och har inga automatiska sparhack aktiva. I februari gör han en manuell insättning på 500 kr, då dras 510 kr från hans konto. Därefter sparar Ben ingenting ytterligare på sitt Dreams sparkonto förrän i juli, och då dras inte heller någon avgift, tills han gör en transaktion i juli. 

Månadsavgiften dras endast i samband med den första överföringen du gör varje månad och påverkas varken av antalet transaktioner du gör, hur mycket du sparar eller hur många drömmar du har. Om du inte sparar något under en månad, dras heller ingen avgift. Alla uttag är fortsättningsvis utan kostnad. 

Did this answer your question?