All Collections
Sverige
Dreams månadsavgift
Kostar det något att använda Dreams?
Kostar det något att använda Dreams?
Caroline Ehrning avatar
Written by Caroline Ehrning
Updated over a week ago

Priset för att spara pengar via Dreams är 10 kr, en avgift som dras månadsvis när du sparar. Avgiften adderas på din första transaktion varje månad och sker automatiskt. Om du inte sparar något under en månad, dras heller ingen avgift. Att använda appen på andra sätt, som att flytta pengar mellan drömmar, skapa nya drömmar, göra uttag etc, är kostnadsfritt. Betalhistoriken hittar du under Inställningar > Månadsavgift i appen och prislistan finner du här: getdreams.com/se/prislista.

The price for saving money with Dreams is 10 SEK/month.

Did this answer your question?