All Collections
Sverige
Rättigheter och säkerhet
Uppdatera kundinformation / KYC frågor
Uppdatera kundinformation / KYC frågor

Att uppdatera KYC är väldigt enkelt och görs direkt i appen!

Michelle avatar
Written by Michelle
Updated over a week ago

Uppdatera KYC / Kundinformation

Öppna appens Inställningar (via kugghjulet på hemskärmen) och klicka sedan på fliken Kundinformation - en ny sida öppnas där du startar bankID för att uppdatera information vi behöver genom att svara på ett par frågor. Det tar en minut!

Anledningen till att vi regelbundet ber dig uppdatera din kundinformation är lagen som säger att banker måste ha god kännedom om sina kunder. Genom Dreams är du kund hos Ålandsbanken som därför då och då behöver be dig att uppdatera dina KYC-frågor (Know your customer) i Dreamsappen.

När det är dags för dig att uppdatera får du ett meddelande från oss på mail och i appen och sedan har du 60 dagar på dig att uppdatera. Uppdaterar du inte inom dessa 60 dagar, måste vi tyvärr pausa ditt konto. Det innebär att du inte kan spara, ta ut pengar eller göra något annat i appen innan du uppdaterat din KYC.

Did this answer your question?