Det er ikke mulig å søke om forlenget nedbetalingstid i etterkant av å ha fått godkjent lånet. Dersom du ikke har mulighet til å betale en regning i tide, kontakter du Storebrand for å finne en løsning. Det er også mulig å søke om avdragsfrihet etter seks måneder med punktlige innbetalinger.

Did this answer your question?