All Collections
Norge
Dreams Gjeldfri
Kan jeg forlenge nedbetalingstiden?
Kan jeg forlenge nedbetalingstiden?

Ikke utover løpetiden som ble valgt når du søkte om lånet

Anette Kathenes avatar
Written by Anette Kathenes
Updated over a week ago


Det er ikke mulig å søke om forlenget nedbetalingstid i etterkant av å ha fått godkjent lånet. Dersom du ikke har mulighet til å betale en regning i tide, kontakter du Storebrand for å finne en løsning. Det er også mulig å søke om avdragsfrihet etter seks måneder med punktlige innbetalinger.

Did this answer your question?