Den stora siffran du ser när du kommer in i appen är totalsaldot. Den summan består enbart av pengar som har kommit in på Dreamskontot och alltså fysiskt finns på ditt konto hos Ålandsbanken. Så de pengar du ser här är det du säkert vet att du har sparat på banken just nu. Denna summan kan inte minska utan att du aktivt gör uttag.

Under totalsaldot visas summan av alla just nu pågående transaktioner i grönt. Dessa är På väg in, och först när de har kunnat genomföras så förflyttas summan till totalsaldot. Skulle en transaktion misslyckas så är det detta saldo som räknas ner för att det förväntade sparandet inte kunde genomföras.

Did this answer your question?