Hur fungerar saldot?

Totalsaldot visar bara de pengar som finns på Dreamskontot

Lizette Svensson avatar
Written by Lizette Svensson
Updated over a week ago

Den stora vita siffran du ser när du kommer in i appen är dina sparade pengar - totalsaldot. Den summan består enbart av pengar som har kommit in på Dreamskontot och som fysiskt finns på ditt konto hos Ålandsbanken, antingen på sparkonto eller på ISK (om du har fondspar). De pengar du ser där är det du säkert vet att du har sparat på kontot just nu.

Under totalsaldot visas summan av alla just nu pågående transaktioner i grönt. Dessa är På väg in och när de har genomförts förflyttas summan till totalsaldot. Skulle en transaktion misslyckas så är det detta saldo som räknas ner för att det förväntade sparandet inte kunde genomföras. 

Om du har fondspar kan saldot på hemskärmen variera från dag till dag, i takt med hur dina fondandelars utveckling ser ut. 

_______________________________________________

Vill du läsa mer om fondspar? Klicka här

Did this answer your question?