All Collections
Norge
Dreams Gjeldfri
Når får jeg utbetalt lånet?
Når får jeg utbetalt lånet?

Storebrand Bank infrir de gamle lånene for deg.

Anette Kathenes avatar
Written by Anette Kathenes
Updated over a week ago


Når du har søkt og fått godkjent refinansieringen, kommer vår partner Storebrand Bank til å kjøpe opp lånene dine. Det vil si at du ikke får utbetalt pengene på kontoen din, men at Storebrand infrir de gamle lånene dine. Dette er for å skape en trygg prosess for både deg og banken, og du vil i tillegg spare verdifull tid på å slippe å gjøre denne biten selv.Did this answer your question?