Når du har søkt og fått godkjent refinansieringen, kommer vår partner Storebrand Bank til å kjøpe opp lånene dine. Det vil si at du ikke får utbetalt pengene på kontoen din, men at Storebrand infrir de gamle lånene dine. Dette er for å skape en trygg prosess for både deg og banken, og du vil i tillegg spare verdifull tid på å slippe å gjøre denne biten selv.Did this answer your question?