Om det skulle dukke opp noe som gjør at det blir vanskelig å betale i tide en måned, tar du kontakt med Storebrand så fort som mulig for å finne en løsning. Har du betalt punktlig de siste 6 månedene, kan du også søke om avdragsfrihet. 

Du finner kontaktinformasjonen til Storebrand her.

Did this answer your question?