All Collections
Sverige
Så fungerar det
Ändra fonddröm till spardröm
Ändra fonddröm till spardröm

Hur du gör för att upphöra investera och går tillbaka till spara på Dreams sparkonto

Lizette Svensson avatar
Written by Lizette Svensson
Updated over a week ago

Om du sparar på Dreams sparkonto kan du alltid börja fondspara och vice versa

Om du vill ändra din fonddröm och i stället spara på Dreams sparkonto, så måste du först sälja fondandelarna du innehar eftersom de finns på ett ISK-konto som inte är samma kontotyp som det sparkonto som du annars sparar på i Dreams. När du säljer dina fondandelar blir värdet utbetalt direkt till bankkontot du kopplat till appen när försäljningen är klar (vanligtvis inom 7 bankdagar).

Om du har några aktiva autospar eller triggers som överför pengar till fonddrömmen så är det bra att stoppa dessa tillfälligt så att inte mer pengar kommer in i drömmen just nu. Invänta att alla pågående överföringar landat på ISK-kontot, sedan kan du ta ut dessa. Du kan såklart starta dina sparhack igen när du gjort om drömmen till sparkontodröm.

När drömmen är tömd på sparande, klicka in på Drömbilden > Se fondspar och scrolla längst ner och här kommer ett nytt alternativ om att göra om drömmen till sparkontodröm nu finnas.

Klart!

_______________________________________________

Här kan du läsa mer om att avsluta en fonddröm


Did this answer your question?