Om du sparar på Dreams sparkonto kan du alltid börja fondspara och vice versa

Om du vill ändra din fonddröm och i stället spara på Dreams sparkonto, så måste du sälja alla fondandelar först eftersom de finns på ett ISK-konto och det är skillnad mot sparkontot som man normalt sparar på. Pengarna överförs till bankkontot du kopplat till appen när försäljningen är klar (vanligtvis inom 7 bankdagar).

Om du har några aktiva autospar eller triggers som överför pengar till fonddrömmen så är det bra att stoppa dessa så att inte mer pengar kommer in i drömmen just nu. Invänta att alla pågående överföringar landat på ISK-kontot, sedan kan du ta ut dessa.

När drömmen är tömd på sparande, klicka in på Drömbilden >"Se ditt fondspar" och scrolla längst ner och här kommer ett nytt alternativ om att göra om drömmen till sparkontodröm nu finnas.

Klart!

Här kan du läsa mer om att avsluta en fonddröm


Did this answer your question?