Om du sparar på Dreams sparkonto kan du alltid börja fondspara och vice versa

Om du vill ändra din fonddröm och i stället spara på Dreams sparkonto, så måste du först sälja fondandelarna du innehar eftersom de finns på ett ISK-konto som inte är samma kontotyp som det sparkonto som du annars sparar på i Dreams. När du säljer dina fondandelar blir värdet utbetalt direkt till bankkontot du kopplat till appen när försäljningen är klar (vanligtvis inom 7 bankdagar).

Om du har några aktiva autospar eller triggers som överför pengar till fonddrömmen så är det bra att stoppa dessa tillfälligt så att inte mer pengar kommer in i drömmen just nu. Invänta att alla pågående överföringar landat på ISK-kontot, sedan kan du ta ut dessa. Du kan såklart starta dina sparhack igen när du gjort om drömmen till sparkontodröm.

När drömmen är tömd på sparande, klicka in på Drömbilden > Se fondspar och scrolla längst ner och här kommer ett nytt alternativ om att göra om drömmen till sparkontodröm nu finnas.

Klart!

_______________________________________________

Här kan du läsa mer om att avsluta en fonddröm


Did this answer your question?