Månegal

Spar penger ved hver fullmåne 🌕

Anette Kathenes avatar
Written by Anette Kathenes
Updated over a week ago


Dette er en av triggerne du kan spare med i Dreams.

Alt kan skje når fullmånen lyser. Spar et valgfritt beløp for sikkerhets skyld 🌕

Aktiverer du Månegal vil den automatisk sette 100 kr - eller et beløp du selv velger - inn på drømmen din hver gang det er fullmåne. Datoer for når den inntreffer henter vi herfra.

_______________

Som med alle våre triggere kan du selvsagt avslutte Månegal akkurat når du vil!

Did this answer your question?