Hermeape

Spar når vennene dine gjør det.

Anette Kathenes avatar
Written by Anette Kathenes
Updated over a week ago


Dette er en av triggerne du kan spare med i Dreams.

Fall for gruppepresset! Med Hermeape sparer du når vennene dine gjør det.

Det er mye som er mer moro når man gjør det sammen, det gjelder også sparing. Om du aktiverer Hermeape i en Gruppedrøm, vil den automatisk føre over et forhåndsbestemt beløp til drømmen din - hver gang en av vennene dine setter over penger til sin.

Om du aktiverer Hermeape i en gruppedrøm, vil den automatisk spare for deg, hver gang en av vennene dine setter inn penger i drømmen. Beløpet velger du selv når du aktiverer triggeren.

Det er det samme hvilken sum vennen din sparer, Hermeapen trekker alltid beløpet du har forhåndsbestemt 🐵

_______________

Som med alle våre triggere kan du selvsagt skru av Hermeape akkurat når du vil!

Did this answer your question?