Dette er en av triggerne du kan spare med i Dreams.

Her begynner man på topp og sparer 520 kr den første uken. Siden vil sparehacken trappe ned med 10 kr i uken, som gjør at på sikt - blir denne sparemetoden lettere og lettere! Overføringen skjer på mandager.

All in går automatisk, og slutter av seg selv etter 52 uker (ett år) eventuelt tidligere om du velger å avbryte sparehacken. Om du lar All in gå vil det se ut som dette her:

Eksempel:
Uke 1: 520 kr
Uke 2: 510 kr
Uke 3: 500 kr
Uke 4: 490 kr
... Uke 52: 10 kr

_______________

Som med alle våre triggere kan du selvsagt skru av All in akkurat når du vil! 


Did this answer your question?