Vill du aktivera ett dagligt, veckovist eller månadsvist sparhack som finns i din app, men du gillar inte den valda summan? 

Det går hur bra som helst att justera summan på de befintliga sparhacken och utmaningarna som du ser i appen om själva hacket passar dig, men inte summan. 

Klicka på "SPARA" intill din dröm och välj ett sparhack som du vill justera. Klicka på själva symbolen till sparhacket, så ser du en skiftnyckel i neder kant av vyn. Klicka här så kan du uppdatera summan. Du startar sparhacket som vanligt när du är nöjd med din valda summa. 

På detta sättet väljer du helt fritt summa för sparhacket och kan spara din dagliga summa. 

Did this answer your question?