Fondspara/Investera

Vad menas med att börja fondspara i en dröm?

Michelle avatar
Written by Michelle
Updated over a week ago

Fondspar kan vara bra för dina långsiktiga mål! Hos Dreams kan du välja att spara på Dreams sparkonto eller i Dreamsfonden.

När du startar en långsiktig dröm, som är tre år eller längre, kommer förslaget att slå på investeringar upp. Väljer du att aktivera investeringar, med andra ord börja fondspara, öppnas ett ISK (investeringssparkonto) hos Ålandsbanken för att ha dina fondandelar på. Sparar du på ISK via Dreamsfonden så betalar du en schablonskatt enligt svensk lag och även en förvaltningsavgift på 1% av fondandelarnas totala värde, avgiften dras med 1/12 per månad

Så varför fond? 

Generellt så kan vi säga att sparkonto är bra för de mer kortsiktiga målen, om du exempelvis sparar till en resa i vinter. Investering i fonder har historiskt visat sig vara bra för de mer långsiktiga målen där pengarna får tid på sig att ha en utveckling, om du kanske sparar till ett framtida hus och sätter sparhorisonten till över tre år. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska i värde beroende på hur fondens investeringar utvecklas och det finns inte någon garanti att du får tillbaka hela det sparade beloppet (om börsen skulle gå ner kraftigt t.ex). 

Förhoppningen är såklart att det ska öka i värde över tid och vara mer lönsamt än att spara på sparkonto (och samtidigt mer säkert än att handla i aktier, där det ofta kan svänga mer värdemässigt än om du sparar i fond).
​ 

Du sparar på som vanligt med valfria sparhack och pengarna investeras till fondandelar automatiskt den 28:e i varje månad.

Vilken är Dreamsfonden?

Tillsammans med vår bankpartner har vi tagit fram Dreamsfonden, det är en fondandelsklass i Ålandsbanken Kapitalförvaltning Placeringsfond (ISIN-kod FI4000266531). Klicka här så kommer du till fondens faktablad om du vill läsa mer.

_______________________________

 

Vad är en fond?

En fond består av olika värdepapper, exempelvis aktier och räntebärande papper. Att spara i en fond innebär att du som investerare köper andelar i en viss fond. Fonden ägs ofta av många olika investerare som alla köper och säljer andelar i fonden. 

Varför sparar man i en fond?

Att fondspara innebär att dina pengar får möjlighet att växa över tid. Det finns såklart många olika sätt där dina pengar kan öka i värde, men fondsparande sticker ofta ut eftersom det är enkelt och innebär lägre risk än exempelvis direktplacering i aktier. Fondsparande hos Dreams passar bäst för långsiktiga drömmar, gärna tre år eller längre. Att investera löpande, minskar risken med fondsparande eftersom investering sker i både upp- och nedgång. 

Kostar det något att fondspara hos Dreams?

Fonden drar årligen av en förvaltningsavgift på 1 % av fondandelarnas totala värde, avgiften dras med 1/12 per månad. Utöver det betalar du en schablonskatt enligt svensk lag. 

Finns det någon risk med att spara pengar i en fond? 

Historiskt sett är fonder ett effektivt sätt för pengar att växa. Men att fonden har gått bra tidigare är inte en garanti för att den går bra i framtiden. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du har satt in. Att fondspara innebär en viss risk, men i gengäld finns även möjligheten att pengarna kan öka i värde.

Vad innebär fondandelar?

En fond ägs gemensamt av alla som har investerat i fonden. När du investerar i Dreamsfonden köper du fondandelar. Fondandelarna motsvarar din del av Dreamsfondens totala antal andelar. Vid tidpunkten då du köper fondandelen motsvarar fondandelens värde det beloppet du har köpt för. Sedan kan värdet av dina fondandelar både öka och minska, beroende på hur bra fonden går. 

Hur kommer jag igång och startar fondspar? 

Genom att skapa en dröm som är minst tre år framåt i tiden så frågar appen automatiskt om du vill slå på investeringar. Det går också att klicka direkt på sin dröm och sen på den stora blåa knappen "Börja fondspara"

Hur tar jag ut pengar ur en fonddröm?

Pengar i en fonddröm bör ju få sitta där en längre tid för att uppnå bäst chans till utveckling, men ibland kan det ju hända saker längs vägen. Eller så har du helt enkelt redan uppnått den!
Om man vill ta ut pengar ur sin fonddröm så måste värdet som finns investerat i fondandelar säljas. Det gör man inne i vyn för fonddrömmen. En sådan fondförsäljning tar omkring 7 bankdagar och pengarna landar på det bankkonto som kopplats till Dreamskontot.
Om det finns pengar som ännu inte investerats i fonddrömmen så kan dessa tas ut precis som ett vanligt uttag görs ur en sparkontodröm via "Hantera transaktioner".
Det kan vara bra att ha koll på att så länge pengarna är kvar som investerade på kontot så kommer de att följa Dreamsfondens utveckling, både uppåt och neråt. Oavsett om drömmen är pågående eller uppnådd.

_______________________________________________

Läs mer om hur du gör om en fonddröm till en spardröm och hur du avslutar en fonddröm

Did this answer your question?