Klikk på drømmen og deretter på tannhjulet øverst i høyre hjørne for å endre drømmens innstillinger. 

I en aktiv drøm kan du endre navn, sum, dato, beskrivelse, hvem som er med i drømmen, du kan ta ut penger, (deler av summen eller hele beløpet) og du kan gi opp drømmen. Hvis målet er nådd eller datoen har utløpt, kan du ta ut pengene og arkivere drømmen. 

Did this answer your question?