All Collections
Norge
Konto og overføringer
Trekker dere transaksjonsavgift?
Trekker dere transaksjonsavgift?

Transaksjoner gjøres kostnadsfritt.

Anette Kathenes avatar
Written by Anette Kathenes
Updated over a week ago

Nei.

Dreams trekker ikke transaksjonsavgift, og du kan kostnadsfritt sette penger inn eller ut av drømmene dine så mye du vil. Legg merke til at noen banker kan trekke en avgift, dette må du i så fall høre med banken din om. 

Did this answer your question?