Kan jeg pause sparingen?

Ja, du kan pause alle eller enkelte sparehacks.

Anette Kathenes avatar
Written by Anette Kathenes
Updated over a week ago

​Slik går du frem for å pause et eller flere sparehack:

  1. Klikk på "administrer transaksjoner" når du er på Hjem-skjermen

  2. Scroll ned og klikk på "administrer sparehacks"

Her får du en oversikt over alle drømmene dine, samt alle sparehackene som er aktivert i dem. Til høyre for hver drøm ser du en knapp som heter "pause". Denne knappen gjør at alle sparehackene i drømmen blir satt på pause.

Dersom du heller vil pause et enkelt sparehack, men beholde resten aktiv, klikker du på de tre prikkene ved siden av det og pauser fra menyen der.

Sparehacks som blir satt på pause starter automatisk opp igjen den 25. i måneden.
Did this answer your question?