Om du forsøker å overføre ett beløp til Dreams men ikke har nok penger på konto, vil du få en mislykket transaksjon. Dette gjelder både automatiske og manuelle transaksjoner. Noen banker prøver å dra summer flere ganger, og det kan derfor ta litt tid før du ser meldingen «Mislyktes» i transaksjons-historien i Dreams-appen.

Så snart en overføring settes i gang, vil saldoen i appen oppdateres. Om transaksjonen mislykkes, vil beløpet automatisk bli justert tilbake.

Ønsker du å se de tidligere overføringene dine, finner du dette under "Administrer transaksjoner" i appen.

Did this answer your question?