Er drømmen min privat?

Ja.

Anette Kathenes avatar
Written by Anette Kathenes
Updated over a week ago

Drømmene dine er private, men dersom du er medlem i en gruppedrøm kan de andre medlemmene se hvor mye du har spart, og hvilke sparehacks du har brukt.

Did this answer your question?