All Collections
Norge
Konto og overføringer
Hvor lang tid tar en transaksjon?
Hvor lang tid tar en transaksjon?

Pengene blir vanligvis overført innen neste virkedag!

Michelle avatar
Written by Michelle
Updated over a week ago

En overføring skal bli registrert og aktivert innen neste virkedag. Dette er en automatisk prosess som er sikret gjennom våre og Storebrands sikkerhetsrutiner. Når du overfører et beløp via triggere eller manuelle/automatiske overføringer oppdateres saldoen i appen umiddelbart, men det kan ta litt tid før overføringen synes i oversikten over dine transaksjoner på bankkontoen din. Oftest skjer dette innen neste virkedag, men det hender også at det tar opptil tre virkedager.

Når du sparer i appen blir beløpet du sparer endret i det du velger hvor mye du vil spare, selv om det tar litt lengre tid før pengene faktisk kommer inn på Dreamskontoen din. Dette er fordi man i et psykologisk perspektiv har lettere for å spare hvis man ser konsekvensen med en gang! Dersom du ser at beløpet i drømmen har blitt mindre siden sist, kan grunnen til dette være at du ikke hadde nok penger på bankkontoen din da overføringen skulle skje. 

Did this answer your question?