Når du sparer med Dreams får du 0,2% rente på alt du sparer. Om du velger å avslutte din konto med Dreams får du likevel utbetalt renten på det du har spart.

Renten utbetales i slutten av hvert år, til det kontonummeret du har registret i appen. Vi minner derfor om å sjekke at dette er riktig registrert, slik at du får utbetalingen inn på rett konto.

Sammen med renten får du også tilsendt en rapport fra oss hvor vi forklarer hvordan renten er utregnet. 

Did this answer your question?