Hva er en drøm?

Et sparemål!

Omid Tabari avatar
Written by Omid Tabari
Updated over a week ago

Drømmen din er ditt sparemål, og den er akkurat det du vil den skal være. Den er bygget på inspirasjon, frihet og personlighet, og kan være stor eller liten. Vi snakker om drømmer fordi de leder oss i retning av det vi ønsker å gjøre med livene våre. 

Dreams er det verktøyet som hjelper deg med å nå drømmene dine, krone for krone, dag for dag. Gi drømmen et navn, et bilde, og skriv ned hvorfor den er viktig for deg. Avslutt med å sette en endelig dato. I appen kan du ha så mange drømmer du vil, og fordi drømmer har det med å endre litt retning, kan du endre drømmene i appen underveis. Gjennom å ha tydelige og konkrete mål blir det lettere for hjernene våre å fokusere på det som virkelig betyr noe – drømmene våre.

Did this answer your question?