Härmapa

Aktivera Härmapa i en gruppdröm och spara samtidigt som de andra gruppmedlemmarna!

Michelle avatar
Written by Michelle
Updated over a week ago

Detta är en av våra triggers

Fall för grupptrycket! Med Härmapa sparar du när dina kompisar sparar. 

Det mesta är roligare när man är flera, det gäller för sparande också. Aktivera Härmapan i en gruppdröm och försäkra dig om att du alltid sparar när dina kompisar gör det. Härmapan rycker automatiskt in och sparar 10 kronor varje gång dina gruppkompisar sparar, oavsett summan de sparar. Så för att du inte ska hamna helt på efterkälken så hjälper Härmapan dig lite!

Tycker du 10 kronor är för lite, så justera den gröna summan på sparhacket efter du tryckt på Starta till en summa som passar dig bättre.

Såklart kan du stänga av härmapan när du vill 🐵

_______________

Precis som alla andra triggers som vi har så är de till för att på ett roligt sätt öka sitt sparande. För att få veta mer hur våra triggers fungerar så kan du klicka på dem så får du upp en beskrivning på vad just den triggern gör. 

Did this answer your question?