Ändra en dröm gör man via drömmens inställningar. 

I en aktiv dröm kan du ändra namn, summa, datum, beskrivning, vem som är inbjuden, du kan ta ut pengar (delar av- eller hela summan) och du kan ge upp drömmen. Är det en gruppdröm kan du även göra den privat, så lämnar du gruppdrömmen och får kvar en egen version av drömmen. 

För att komma till en dröms inställningar så...

  1. Klicka direkt på drömbilden
  2. Klicka på kugghjulet i det övre högra hörnet
  3. Här går det att justera din dröm! 

_______________

I en dröm som gått i mål så kan du klicka på "ÄNDRA"-knappen intill drömmen om du vill fortsätta att spara i den. Justera då summan eller längden till ett högre mål så öppnas drömmen igen 😁

Är din dröm pausad så betyder det att den har gått ut i datum men inte ännu uppnått summan , följ då stegen ovan för att förlänga tiden.

Did this answer your question?