Alla banker lyder under lagen om penningtvätt, vars huvudsakliga syfte är att stoppa flödet av svarta pengar och hindra finansiering av terrorism. Det innebär att EU ställer krav på att Ålandsbanken har bra kännedom om dig som kund. Av det skälet måste du svara på tre enkla frågor när du skapar ditt konto via Dreams.

Did this answer your question?