Om du inte har tillräckligt med pengar på ditt bankkonto kommer transaktionen testas att dras och därefter misslyckas den. Det innebär att pengarna alltså inte kunnat dras mot Dreams. Vissa banker försöker dra summan flera gånger, därför kan det dröja innan du ser "Misslyckad" i appen. 

Så snart som en transaktion initieras via appen, uppdateras saldot i appen direkt. Skulle transaktionen sedan misslyckas kommer du kunna se att appen justerar ned beloppet i efterhand. 

All info om dina överföringar finns i din transaktionshistorik som du når genom att klicka på din drömbild, eller på "Hantera pengar" från hem-vyn. 

Did this answer your question?