Eftersom det är viktigt att få positiv feedback när man gjort något bra uppdateras saldot i appen direkt när du sparar med Dreams, trots att överföringen ännu inte hunnit genomföras. Alla Dreams-transaktioner samlas ihop och behandlas en gång om dagen och sedan tar det en tid innan autogiro kan göra överföringen, oftast landar pengarna 2-3 bankdagar efter att en överföring initierats. 

Under den tiden syns alltså det sparade beloppet i appen, trots att transaktionen ännu inte genomförts. Klickar du på "Hantera pengar" så kan du se exakt vilka transaktioner som är på väg in. 

Did this answer your question?